Facebook Instagram
Doprava po České republice ZDARMA při nákupu nad 1000,-Kč

Provozovatel internetového obchodu firma ANJA BAGS s.r.o. (dále jen prodávající) deklaruje na této stránce základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří základní vymezení vztahu prodávajícího a zákazníka (dále jen kupující) a jsou pro obě strany závazné. Jedná se o níže uvedené podmínky:

 1. Poskytované slevy.
 2. Odeslání zboží.
 3. Možnosti platby.
 4. Odstoupení od smlouvy.
 5. Reklamační řád.
 6. Práva z vadného plnění reklamace
 7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitel
 8. Záruka za jakost v případě kupujícího , který není spotřebitel
 9. Ochrana osobních údajů.
 10. Objednávka, kupní smlouva.
 11. Elektronická evidence tržeb
 12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Objednávka vytvořená v našem obchodě je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva pak vzniká dodáním zboží a k jejímu vzniku není třeba formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje možnost ověřit si platnost objednávky, např. při vyšší hodnotě nebo větším počtu kusů V takovém případě požádá kupujícího o potvrzení telefonicky či písemně. Pokud v takovém případě kupující objednávku nepotvrdí, stává se tato neplatnou.

1) Poskytované slevy

Slevy mohou být sjednány individuálně pro stálé zákazníky.

2) Odesílání zboží

Zboží expedujeme do 5-7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. V případě že zvolené zboží není skladem, vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a o případném termínu dodání. Objednávky jsou expedovány Českou poštou neno kurýrní službou PPL. Ke každé zásilce je přibalen daňový doklad.

Mimo ČR zboží nerozesíláme.

3) Možnosti platby

Poštovné a balné je zdarma při nákupu nad 1000,-. Nevyzvednuté zásilky zasíláme znovu pouze na vyžádání. Platba je při každé jednotlivé objednávce provedena předem na účet či pomocí platební brány PayU. Při platbě předem, pokud platba nebude připsána do 7 dnů od data objednávky, objedávka se automaticky stornuje.
Při hodnotě zboží pod 1000,- je cena dopravy a platby: 

 • Česká pošta 89 CZK + 31 CZK na dobírku  - platba předem je 89 CZK + 0 CZK
 • PPL            87 CZK + 33 CZK dobírka       - platba předem je 87 CZK + 0 CZK
 • Zásilkovna   59 CZK + 30 CZK dobírka       - platba předem je 59 CZK + 0 CZK


Při hodnotě zboží nad 1000,- je cena dopravy a platby: 

 • Česká pošta 0 CZK + 31 CZK na dobírku  - platba předem je 0 CZK + 0 CZK
 • PPL            0 CZK + 33 CZK dobírka       - platba předem je 0 CZK + 0 CZK
 • Zásilkovna   0 CZK + 30 CZK dobírka       - platba předem je 0 CZK + 0 CZK

4) Odstoupení od smlouvy

Poskytujeme záruku výměny zboží či vrácení peněz do 14 dnů dle platného právního řádu ČR.

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte možnost do 14 dnů od převzetí, zboží vrátit či vyměnit za jiné bez udání důvodu. Z výše uvedeného vyplývá, že nakupování v našem internetovém obchodě je pro vás zcela bezrizikové. V případě zaslání zboží zpět, prosím dodržte následující:

 • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
 • Zboží nesmí být použité.
 • Zboží nesmí být poškozené.
 • Zboží musí být schopné dalšího prodeje.
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atp.).
 • Zásilka musí obsahovat originál dokladu o koupi.
 • Zásilka musí obsahovat písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, uvedením čísla objednávky a data nákupu.
 • Zásilka musí obsahovat číslo účtu pro vrácení peněz.

Zboží, prosím, zašlete jako obyčejný balík, zásilky na dobírku nepřijímáme. Doporučujeme zásilku pojistit. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Vás na základě smlouvy přijmeme, stejným způsobem. Peněžní prostředky vrátíme jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší.

Pro zaslání zboží: DEMIX.CZ Pražákova 51, 619 00 Brno

5) Reklamační řád

Reklamace přepravních služeb.

Vzhledem k tomu, že za škody při přepravě ručí dopravce, doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout přímo před dopravcem. Pokud při této prohlídce zjistíte poškození obalu, sepište ihned s dopravcem protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele).

I. Kupující je povinen doručenou zásilku, dodanou prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

II. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).

zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při běžném ohledání zásilky či zboží (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).

III. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo ústně a to bez zbytečného odkladu. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků

 1. Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
 2. Dodání chybějícího množství zboží
 3. Odstranění vad opravou
 4. Přiměřenou slevu z kupní ceny
 5. Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

IV. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článku III., uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.

Reklamace může být uplatněna v kterékoliv provozovně, kde je to s ohledem na povahu prodávaných výrobků možné, nebo v sídle prodávajícího.

V. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

VI. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

 1. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
 2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnou.

Délka záruční doby je 24 měsíců.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 8.2. 2018. Změna reklamačního řádu vyhrazena.

 

6. Práva z vadného plnění (reklamace)

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • b) na odstranění vady opravou věci,

 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: DEMIX.CZ Pražákova 51, 619 00 Brno

Kabelka - slouží jako doplňek pro drobné osobní věci, maximální nosnost: 1,5kg

Jedná se o módní kabelky - jsou určený pro krátkodobé nošení, svou konstrukcí a materiálovým složením jsou určeny, navrženy a vyrobeny k nošení v nenáročných podmínkách, prvořadá je u nich módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačují aktuálními módními prvky, které také určují jejich přibližnou životnost. Tyto kabelky nejsou určeny pro každodenní, časté používání.

Jedná se osňovou štípenku doplněnou vytlačenými florálními implikacemi.
Výrobky z vlasových usní/semiše jsou zvlášť citlivé na promočení, což se může projevit odbarvením části vlasů. Úseň s malým, nebo velkým vlasem se časem postaví a změní vzhled.

 

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: DEMIX.CZ Pražákova 51, 619 00 Brno

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

9) Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data, která potřebujeme znát k uspokojení vašich potřeb, budou chráněna v naší databázi a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodu emailem, nebo telefonicky. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

V případě jakýkoliv nejasností nás kontaktujte na info@demix.cz, či telefonním čísle +420 543 210 898.

Využíjte jedinečnou možnost nákupu na našem e-shopu, kde můžete v klidu vybírat z tepla Vašeho domova a využít možnosti DOPRAVY ZDARMA PO CELÉ ČR, PŘI NÁKUPU NAD 1000 Kč.

10) Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Upozorňujeme, že ne všechny typy plateb spadají do EET. Více na etrzby.cz

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

 
E-shop Demix.cz je registrován u českého Puncovního úřadu. Seznam puncovních značek:

 

Přidali jste do košíku

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku